Jan Skoczyński, Jan Woleński - Historia filozofii polskiej

ISBN: 978-83-7505-442-2
Wymiar: 156x232 mm
Nr wydania: -
Seria: Myśl Filozoficzna
Ilość stron: 568
Ocena: -
Waga: 0,99 kg
Indeks: 0192/10/0018
Rok wydania: 2010
Autor: Jan Skoczyński, Jan Woleński
Stan: Nowa
Rodzaj okładki: Twarda
Wydawca: Wydawnictwo WAM

Opis książki

Praca stanowi realizację bardzo ambitnego zamierzenia, polegającego na przedstawieniu dziejów polskiej myśli filozoficznej, począwszy od czasów najdawniejszych, a skończywszy na drugiej połowie XX wieku. Odwołując się do prac źródłowych oraz wielu dawniejszych i najnowszych opracowań, autorzy wydobyli to, co w analizowanych poglądach najistotniejsze, dbając zarówno o precyzję sformułowań, jak też o ich zrozumiałość. Dzieje filozofii polskiej ukazane są w kontekście europejskiej myśli filozoficznej, a także w kontekście historycznym i kulturowo-cywilizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem związków filozofii z nauką, religią, literaturą, sztuką czy edukacją.
Z kart Historii filozofii polskiej wyłania się wielostronny obraz polskiej myśli filozoficznej, świadczący o jej żywotności i niebagatelnym dorobku.
Prof. dr hab. Adam Węgrzecki

Prof. dr hab. Jan Skoczyński, ur. 1946, historyk filozofii, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sanoku, pracownik naukowy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej. Jest laureatem Nagrody Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego za publikację Wartość pesymizmu. Studia i szkice o Marianie Zdziechowskim (1994) i Nagrody Wojewody Krakowskiego za propagowanie polskiego dorobku filozoficznego.

Prof. dr hab. Jan Woleński, ur. 1940, filozof analityczny, logik i epistemolog, teoretyk prawdy oraz filozof języka, kontynuator tradycji szkoły lwowsko-warszawskiej. Od 1991 roku wykłada na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, Institut International de Philosophie; w latach 2005-2008 był przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Filozofii Analitycznej.

Polecane w tej kategorii

tom 1 - Filozofia starożytna i średniowieczna - 562 s., 1961 r.
tom 2 - Filozofia XV - XVIII w. - 519 s., 1962 r.
tom 3 - Lata czterdzieste-dziewięćdziesiąte XIX wieku - 596 s., 1963 r.
Dodaj do koszyka
35,00

Pojęcia. Problemy. Kierunki. Szkoły
Dodaj do koszyka
35,00

Podtytuł: Stanowienie i odkrywanie rzeczywistości filozoficznej
Dodaj do koszyka
35,00

Język oryginału: francuski
Tytuł oryginału: Histoire et utopie
Dodaj do koszyka
37,00

Podtytuł: Recepcja religioznawczo - kulturowa
Dodaj do koszyka
37,00

Język oryginału: niemiecki
Tytuł oryginału: Uber die asthetische
Dodaj do koszyka
37,00

Podtytuł: Doświadczenie źródłowe a granice filozofii
Dodaj do koszyka
37,80

Podtytuł: Tajemne życie Maczig Labdron i innych Tybetanek
Język oryginału: angielski
Tytuł oryginału: WOMEN OF WISDOM
Dodaj do koszyka
38,00

Język oryginału: niemiecki
Tytuł oryginału: Kleine Geschichte der abendlandischen Metaphysik Von Platon bis Hegel
Dodaj do koszyka
38,00

Podtytuł: Konferencja w Todtnaubergu. Celan – Heidegger
Język oryginału: polski
Dodaj do koszyka
39,00

Finkielkraut Alain - Zagubione człowieczeństwo. Eseje o XX wieku
Dodaj do koszyka
39,00

Język oryginału: francuski
Tytuł oryginału: De l'inconventient d'erte ne
Dodaj do koszyka
39,00

Język oryginału: angielski
Tytuł oryginału: Quercus Publishing
Dodaj do koszyka
42,00

Przedmiot niniejszego opracowania wyznacza śmierć Hegla (1831) rozpoczynająca okres myśli postidealistycznej a zamykają początki filozoficznej moderny w latach 30-tych XX w. Poznajemy stanowiska i odpowiedzi na pytania o historię, naukę, rozumienie, życie, wartości, byt, człowieka. Poznajemy epokę i tak wielkie nazwiska jak Humboldt, Dilthey, Rickert, Heidegger, Jaspers, Scheler, Husserl.
Dodaj do koszyka
42,00

Podtytuł: Poznańskie studia z filozofii humanistyki 8 (21)
Dodaj do koszyka
42,00

Podtytuł: Studium z dziejów filozofii i nauki w Polsce XVII wieku
Dodaj do koszyka
43,00

Język oryginału: francuski
Tytuł oryginału: La philosophie byzantine
Dodaj do koszyka
43,00

Podtytuł: Historiozofia Josepha de Maistre'a
Dodaj do koszyka
44,00

Język oryginału: niemiecki
Dodaj do koszyka
44,10

Podtytuł: Szkice afiniczne
Dodaj do koszyka
46,00

Liczba tomów: 1
Język oryginału: francuski
Tytuł oryginału: Théories du symbole
Dodaj do koszyka
55,00

Podtytuł: Studium historii pewnej idei
Język oryginału: angielski
Tytuł oryginału: The Great Chain of Being. A Study of the History of an Idea
Dodaj do koszyka
55,00

Język oryginału: angielski
Tytuł oryginału: Axiomatic Theories of Truth.
Dodaj do koszyka
55,00

Przekład "Jogasutr" i "Jogabhaszji", zamierzony przez tłumacza jako praca habilitacyjna na wydziale filologii indyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego, był już prawie ukończony w 1971 r. Jednakże - w związku z rozpoczęciem pracy dydaktycznej w Akademii Teologii Katolickiej (w 1972 r.) i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (w 1973 r.), który miał być nowym miejscem habilitacji - Leon Cyboran zdecydował się napisać inną, ściśle filozoficzną, pracę habilitacyjną. Natomiast przekład "Jogasutr" i "Jogabhaszji" zamierzał wydać w następnej kolejności. Niestety. tragiczny dzień 3.06.1977 r. nie pozwolił mu ukończyć i opublikować bogatego dorobku wieloletniej pracy naukowej. Swój poważny wkład w badania nad filozofią indyjską zdążył tylko w niewielkiej części ogłosić drukiem. Tym samym nauka polska poniosła niepowetowaną stratę.
Jako posłowie zdecydowano się zamieścić pracę doktorską Leona Cyborana pt. "Filozofia jogi. Próba nowej interpretacji", opublikowana przez PWN, Warszawa 1973 - książkę dawno już wyczerpaną. Do niej odsyła się czytelnika po wszystkie podstawowe wiadomości o tekstach, sanskrycie filozoficznym, jodzie, filozofii indyjskiej itd. Stanowi ona również nieodzowną pomoc przy lekturze tekstu, objaśniając i analizując wiele pojęć i złożonych zagadnień filozoficznych.
Dodaj do koszyka
55,00

Język oryginału: francuski
Tytuł oryginału: Surveiller et punir
Dodaj do koszyka
56,00

Język oryginału: angielski
Tytuł oryginału: Philosopchy and the mirror of nature
Dodaj do koszyka
61,00

Język oryginału: angielski
Tytuł oryginału: Reasons and Persons.
Dodaj do koszyka
65,00

Podtytuł: Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która ma wystąpić jako nauka. "Ugruntowanie metafizyki moralności. "Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa". "Krytyka praktycznego rozumu"
Dodaj do koszyka
69,00

Zaplanowane na około siedemdziesiąt tomów, zbiorowe wydanie swoich pism opatrzył Martin Heidegger na kilka dni przed śmiercią mottem: „Drogi - nie dzieła". Dzieło bowiem jest zamkniętą całością, pełnym opracowaniem omawianego zagadnienia, drogi natomiast wyznaczają ślady, wskazują, lecz bywa, że prowadzą donikąd, na bezdroża i manowce.
Dodaj do koszyka
75,00

Zbiór esejów najwybitniejszego przedstawiciela brytyjskiej szkoły konserwatywnej i liberalnej.
Dodaj do koszyka
79,00

Spis rzeczy:

Artykuły teoretyczne
Artykuły krytyczne
Artykuły teoretyczno-polemiczne
Dodatek. Teksty różne
Dodaj do koszyka
80,00

T. 1 - Intryga i historyczna opowieść - 310 s.
T. 2 - Konfiguracja w opowieści fikcyjnej - 250 s.
T. 3 - Czas opowiadany, 426 s.
Dodaj do koszyka
120,00
Gratisowa przesyłka już od 150 pln
Chcesz sprzedać książki ?

Kategorie książek

Biuro Obsługi Klienta
+48 604 33 18 47 lub (18) 33 13 613
Księgarnia Tezeusza
Jak szukać
Tezeusz - Chrześcijanie w świecie
Tezeusz - Chrześcijanie w świecie
Zapraszamy do niezależnego katolickiego portalu opinii. Porozmawiaj o życiu i wierze!